Stikkord: Becoming the Forest

  • Gjennom den Onde dunkle Skog

    Gjennom den Onde dunkle Skog

    Høsten 2021 ble jeg spurt av kunstner Una Hamilton Helle om jeg ville bidra til hennes kunstprosjekt Becoming the Forest. Prosjektet inkluderer utgivelsen av tidsskriftet med samme navn som på det tidspunktet var kommet i tre utgaver. Hun ville gjerne at jeg bidro til den fjerde.